Tanssi-innostajat

Raisa Foster, FT
Raisa Foster, FT
menetelmän kehittäjä ja tavaramerkin haltija
menetelmän kehittäjä ja tavaramerkin omistaja

Raisa Foster, FT

FT Raisa Foster (s. 1976) on vapaa tutkija–tanssitaiteilija–kouluttaja. Hän väitteli filosofian tohtoriksi Tampereen yliopistossa vuonna 2012. Hänellä on myös dance animateur -tutkinto Melbournen yliopistosta Australiasta sekä taiteen maisterin tutkinto Aalto yliopistosta.

Foster yhdistelee taiteellis-pedagogisessa työskentelyssään ennakkoluulottomasti sekä taiteen että tieteen tiedonmuodostuksen tapoja. Fosterin tutkivalla asenteella tekemää taiteellista työtä pidetään tanssipoliittisesti merkittävänä, innovatiivisena, uraauurtavana, kiehtovana ja ennakkoluulottomana.

Foster käyttää tanssi-innostamisen menetelmää monitaiteellisten teosten luomiseen. Hän antaa myös tanssi-innostamisen menetelmäkoulutusta. Vuonna 2015 Fosterin työskentelyn pääpaino on tanssi-innostamisen tutkimuksessa: hän työskentelee tutkimusjohtajana Koneen Säätiön rahoittamassa Art-Eco-hankkeessa.

facebooke-mail

Rekisteröityneet tanssi-innostajat

Tanssi-innostaminen® on rekisteröity menetelmä. Vain koulutetuilla tanssi-innostajilla on oikeus käyttää Tanssi-innostaminen®-nimikettä omasta toiminnastaan, silloin kuin toiminta vastaa menetelmän periaatteita.

Rekisteröityneet tanssi-innostajat ovat käyneet Tanssi-innostaminen®: perusteet (25 op) -koulutuksen. Tanssi-innostamisen menetelmää voidaan soveltaa hyvin erilaisille kohderyhmille.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan tanssi-innostamisen työpajaan, seuraa tämän sivun koulutustarjontaa tai ota yhteyttä lähelläsi toimivaan tanssi-innostajaan (ks. lista alla). Tanssi-innostamisen menetelmäkoulutusta antaa ainostaan tavaramerkin haltija Raisa Foster.