Julkaisut

KIRJA

Foster, R. 2015. Tanssi-innostaminen. Kohti yksilön ja yhteisön hyvinvointia. Helsinki: Books on Demand.

Osta

VÄITÖSKIRJA

Foster, R. 2012. The Pedagogy of Recognition. Dancing Identity and Mutuality. Väitöskirja. Tampere: Tampere University Press.

Osta

Artikkelit

Foster, R. 2014. Egottomuuden kokemus tanssi-innostamisessa. Teoksessa Saari, A., Jokisaari, O.-J. & Värri, V.-M. (toim.) Ajan kasvatus: Kasvatusfilosofia aikalaiskritiikkinä. Tampere: TampereUniversity Press. 340–366.

Foster, R. 2016. Hiljainen kosketus – kohti ekofilosofista kasvatusta. Teoksessa Suominen, A. (toim.) Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella – avauksia, suuntia, mahdollisuuksia. Helsinki: Aalto ARTS Books.

Foster, R. 2012. Tanssi-innostaminen herkistäjänä keholliseen ymmärrykseen. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja. Vuosikirja 2012.

Foster, R. 2014. The presence of real reality: six theses on dance animateuring. Nordic Journal of Dance – practice, education and research. Volume 5 (2), 2014.

Foster, R. 2013. Tunnustuksen pedagogia  – nuorten miesten identiteetin ja vastavuoroisuuden tanssi. Lektio. Nuorisotutkimus 2/2013. 31. vuosikerta.

Foster, R. 2013. Tunnustuksen pedagogia teatterikasvatuksessa. Teoksessa Jatta Juhola (toim.) Draamalabra. Teatterin osaamiskeskus -hanke. Suomen Nuoriso-opisto.

Foster, R. 2012. Tunnustusta tanssien. Kasvatus 2/2012. 43. vuosikerta , 126–134.

Muut

Karvonen, T. O. 2014. ”Jotakin tulee muuttumaan – se on varma.” Tanssi-innostaminen kokemuksena innostettavan näkökulmasta. Opinnäytetyö. Kansalaistoiminta ja nuorisotyö. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Palm, A. J. 2015. Tanssi-innostaminen nuorisotyössä. Innostajan ja innostettavan kokemuksia osallisuudesta. Opinnäytetyö. Kansalaistoiminta ja nuorisotyö. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Santos, S.-M. 2015. Tanssijuus minussa. Opinnäytetyö. Tanssinopettajan koulutusohjelma. Oulun ammattikorkeakoulu.