Tanssi-innostaminen®

Taiteellis-pedagoginen menetelmä
Tanssi-innostaminen. Kohti yksilön ja yhteisön hyvinvointia.

KIRJA

Tanssi-innostaminen on taiteellis-pedagoginen menetelmä, jonka tarkoituksena on elähdyttää sekä yksilöitä että yhteisöjä kehollisten harjoitteiden avulla. Tanssi-innostaminen soveltuu myös niille, jotka luulevat, etteivät osaa tanssia! Tanssi-innostamisen pyrkimyksenä on auttaa ihmisiä löytämään oma luonteva tapansa liikkua ja ilmaista liikkeen avulla, mutta myös tutkimaan kehollisesti omaa minuuttaan sekä minän suhdetta toiseen ja ympäröivään maailmaan. Tanssi-innostaminen ei ole vain tanssiin innostamista vaan myös tanssilla innostamista.

Kirjan kirjoittaja on Tanssi-innostamisen menetelmän kehittäjä FT Raisa Foster (s. 1976). Foster on vapaatutkija–taiteilija–kouluttaja. Hän väitteli
filosofian tohtoriksi Tampereen yliopistossa vuonna 2012. Foster yhdistelee
työskentelyssään ennakkoluulottomasti sekä taiteellisia että tieteellisiä menetelmiä.
Monitaiteellisissa teoksissaan hän tutkii identiteettiä ja ihmisen suhdetta ympäristöönsä.